Groenkampen 2023


Activiteiten:

Het is een gevarieerd kamp waarbij de kinderen de zelfplukboerderij leren kennen in al zijn facetten.

Zo zullen ze mee de dieren voeden en verzorgen. Daarnaast zullen ze diverse bodembewerkingen uitvoeren om nadien gewassen te zaaien of te planten. Er zullen ook planten verzorgd, vermeerderd en geoogst worden. Van de gestekte planten kunnen ze ook wat exemplaren mee naar huis nemen. Zo kunnen ze ook thuis hun groene vingers blijven oefenen!

Naast dit gedeelte zullen er ook diverse spelmomenten ingebouwd worden.

Er wordt best een picknick voorzien voor 's middags.

Water en een gezond tussendoortje van eigen kweek wordt door ons voorzien.


Leeftijd:

7 tem 14 jaar.


Data:

3 -7 april

3-7 juli

7-11 augustus


Prijs:

150 euro/kind/week

Rekeningnummer: Natuurlijk Fruit BE69 7360 7152 9278 communicatie: groenkamp en datum

Maximaal 10 kinderen/begeleider en maximaal 20 kinderen/week.

De begeleiding gebeurt door ervaren personen.

We willen een goede opvolging en kwaliteit aanbieden. We organiseren deze kampen om onze werking nog beter te kunnen tonen naar de buitenwereld toe en om kinderen te inspireren om iets binnen deze groene sector te doen.


Organisatie:

vzw Natuurlijkekampen

Axel (0472/557404)

info@natuurlijkfruit.be